• Tin Tức
Chất phụ gia composite

Chất phụ gia composite

.Chất pha loãng Tính chất cuả polyester phụ thuộc không những vào hàm lượng nối đôi và nhóm ete, vào mạch thơm hay thẳng, mức độ đa tụ mà còn phụ...

Sợi gia cường trong sản phẩm composite

Sợi gia cường trong sản phẩm composite

Đóng vai trò là chất chịu ứng suất tập trung vì độn thường có tính chất cơ lý cao hơn nhựa. Người ta đánh giá độn dựa trên các đặc điểm sau: •Tính...

Công nghệ chế tạo sản phẩm Composite

Công nghệ chế tạo sản phẩm Composite

Công nghệ chế tạo composite Hiện nay có nhiều phương pháp chế tạo sản phẩm bằng vật liệu composite. Các công nghệ chế tạo được lựa chọn tùy...

Thùng rác công nghiệp chế tạo từ vật liệu composite

Thùng rác công nghiệp chế tạo từ vật liệu composite

Ở Việt Nam một đât nước đang phát triển, các sản phẩm phục vụ đời sống bùng nổ, đặc biệt trong giai đoạn ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ,...